ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ, ಕರೋನವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿ-ಪುನರ್ವಸತಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ FLI ಮತ್ತು CDA ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್‌ಗಳು - ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು [...]